Projecte LILIA

Lluita contra les violències masclistes en contextos i entorns d’extrema vulnerabilitat.

Hem creat un espai de lluita contra les violències masclistes que pateixen les dones cis i trans de Barcelona en contextos i entorns d’extrema vulnerabilitat, és a dir, que es troben travessades per diferents eixos d’exclusió social, com són les dones migrades, les que usen drogues, les treballadores sexuals, les famílies monomarentals, dones grans amb VIH, dones en situació d’exclusió social i pobresa… bàsicament dones supervivents de les violències masclistes que passen per processos vitals que moltes vegades imposen barreres per accedir als serveis bàsics d’atenció.

La nostra experiència d’anys treballant amb dones en contextos d’exclusió social, que pateixen i han patit diferents formes de violència, ens ajuda a tenir una mirada àmplia i crítica sobre quines poden ser les necessitats i donar resposta a aquestes dones. Divergint amb el model d’intervenció assistencialista, facilitarem una atenció holística a les dones supervivents fins a la plena recuperació i apoderament a través de serveis de suport psicològic, jurídic, educatiu i social.

Mètode d’aplicació

A partir d’una metodologia feminista, on sabem que la VM és estructural, i en la que hem estat socialitzades, identifiquem les situacions de discriminació i violència, i les causes que les generen, reforçant així les seves capacitats, i així posar en marxa els processos de canvi cap a l’autonomia necessària per gestionar les pròpies vides exercint plenament els seus drets de ciutadania.

Oferim un Servei de proximitat presencial i un digital amb l’objectiu d’establir ponts entre aquelles dones que presenten dificultats per apropar-se als serveis especialitzats, facilitant un recolzament i acompanyament en aquells aspectes que desconeguin sobre ajuts socials, processos de recuperació, tràmits i qüestions jurídiques, eines psicològiques, etc., tot i que valorant les situacions de cada dona des d’una perspectiva interseccional i de drets humans.

Actuarem en 4 àrees: INFORMACIÓ, PREVENCIÓ, ATENCIÓ i SEGUIMENT de les violències masclistes, així com la INCIDÈNCIA POLÍTICA, des de la nostra experiència de més de 30 anys treballant amb aquest tema, per tal de fer visibles les realitats complexes amb les qui treballem, reivindicant més presència i actuació social i política en aquests àmbits que suposen més vulnerabilitat i manca de cobertura de drets bàsics.

A qui va dirigit?

Les beneficiàries seran totes les dones usuàries dels diferents serveis de la nostra entitat i que podran accedir a l’equip especialitzat i gaudir dels serveis que s’ofereixen. Sabem de l’existència de molts recursos i circuits implicats en l’erradicació de les violències masclistes i també de les dificultats i barreres que es troben alguns col·lectius de dones.

Material

Amb el suport de:

Comments are closed

Translate »