Som una fundació d’àmbit estatal que opera principalment a Catalunya i que també desenvolupa programes en col·laboració amb altres entitats o federacions a diferents comunitats autònomes.

La Fundació Àmbit Prevenció té com fins d’interès general el foment de l’autonomia de les persones i la millora de la seva salut i qualitat de vida, donant suport a diferents cicles vitals.

Són beneficiàries de la fundació les persones que es troben en situació o a risc d’exclusió social, tals com les que viuen amb el VIH/sida, les que són consumidores de drogues, les que es troben a la presó, les persones que es troben en contextos de prostitució, les persones migrades, i especialment les dones, adolescents, joves i les seves famílies. Tots els serveis que oferim són gratuïts.

PORTADA