Àmbit Prevenció

Qui som

Som una fundació d’àmbit estatal que opera principalment a Catalunya i que també desenvolupa programes en col·laboració amb altres entitats o federacions a diferents comunitats autònomes.

La Fundació Àmbit Prevenció té com fins d’interès general el foment de l’autonomia de les persones i la millora de la seva salut i qualitat de vida, donant suport a diferents cicles vitals.

Són beneficiàries de la fundació les persones que es troben en situació o a risc d’exclusió social, tals com les que viuen amb el VIH/sida, les que són consumidores de drogues, les que es troben a la presó, les persones que es troben en contextos de prostitució, les persones migrades, i especialment les dones, adolescents, joves i les seves famílies. Tots els serveis que oferim són gratuïts.

PORTADA

Història

Nosaltres treballem amb respecte per la dignitat de tothom

_MG_0557-104_MG_0557dade

Per l’apoderament i la transformació social

La nostra entitat, influïda per l’impacte social de la sida, treballa des del 1993 sota una perspectiva de reducció de danys per donar respostes directes a persones en risc d’exclusió social. Les acompanyem en processos d’apoderament per tal que esdevinguin subjectes actius de transformació i encarin el dia a dia amb l’exercici dels seus drets.

ma i pedres

Sumem contra l’exclusió, els prejudicis i els estigmes

Les i els professionals d’Àmbit Prevenció comptem amb persones voluntàries i professionals en formació amb qui sumem esforços, convençudes que l’exclusió social i l’estigma no anul·len la dignitat de cap vida.

08_Calendari Ambit

Colze a colze amb les persones

Respecte, flexibilitat i horitzontalitat són els principis sobre els quals recolzem l’acció social. Les persones són al centre del nostre treball i la proximitat és l’ eina bàsica amb què vetllem per la salut de cada una, en les dimensions física, psíquica i social.

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

VISIÓ

Àmbit Prevenció es caracteritza per intervenir in situ, on es troba la població a què ens adrecem.  El treball de proximitat es constitueix com a l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb el treball amb els propis usuaris (iguals) i la interacció amb l’entorn, ens permeten de dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces.

Alhora, l’avaluació contínua dels processos i serveis que fan els professionals i els usuaris ens permet una revisió i transformació constant de les intervencions, que en millora l’efectivitat.

VALORS:

  • RESPECTE

Acceptació de l’altre (l’usuari), de l’estil de vida i les opcions personals.

  • PROFESSIONALITAT

Oferir qualitat en el treball i compliment dels acords o compromisos. Així com un procés continu de recerca, aprenentatge i d’aplicació de bones pràctiques (benchmarking)

  • ÈTICA

Els nostres principis s’aboquen a fomentar l’autonomia de les persones, defugint del paternalisme assistencial o d’altres intervencions que en perpetuïn els símptomes, i el compromís social amb els usuaris i llurs problemàtiques.

  • QUALITAT

Entenem per qualitat el procés continu que es dirigeix a obtenir els millors resultats possibles en relació a la satisfacció de les persones i als mitjans disponibles.

  • HORITZONTALITAT

Participació dels usuaris en els programes i serveis amb aportació d’idees, suggeriments i activitats.

  • ALIANCES

Creació d’una xarxa associativa entre usuaris, altres organitzacions i institucions públiques.

  • INNOVACIÓ

Aplicació de noves idees que aportin una solució diferent als problemes que presenten dificultats de resolució.

  • BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió social, tals com persones afectades pel VIH/sida, usuaris i usuàries de drogues, població reclusa, treballadores i treballadors del sexe, persones immigrades en situació administrativa irregular, i poblacions amb diferents nivells de vulnerabilitat com dones, adolescents i joves, infància i família, i persones amb diversitat funcional.

    • Àmbit d’actuació estatal, sense finalitat lucrativa.
Translate »