Reduint l’escletxa digital de dones víctimes de violències

Reduim l’escletxa digital de dones víctimes de violències unint forces amb la Ramon Molinas Foundation

Una taula amb llibres, papers i una tablet. Unes mans utilitzant la tablet i unes altres agafant un boli

L’actual crisi provocada per la COVID-19 ha evidenciat, encara més, les escletxes digitals existents en els col·lectius més vulnerables, que sovint troben dificultats tant a l’accés a les noves tecnologies com a la formació adequada per fer-ne un ús correcte.

En aquest context Fundació Àmbit Prevenció i la Ramon Molinas Foundation ens hem unit per promoure una iniciativa que té l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i de promoure les competències digitals entre les usuàries dels Recursos Residencials Violeta.

Accés a les tecnologies, formació i apoderament

La iniciativa té tres eixos principals enfocats a trencar les escletxes digitals de les dones en situació de vulnerabilitat. El primer és dotar a les participants de les eines tecnològiques necessàries, donant-los accés a tablets que els permetran realitzar les formacions. El segon és, precisament, capacitar-les i formar-les en l’ús d’aquestes tecnologies i en els recursos que ofereixen, fent incís en aquelles eines que els podran ser més útils en el seu dia a dia. L’últim eix és l’apoderament per tal de promoure la seva autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de garantir l’exercici dels seus drets i l’accés als recursos bàsics a través de les eines digitals.

D’aquesta manera la iniciativa permetrà, entre d’altres, facilitar l’accés a l’educació, la realització de tràmits administratius i mèdics a través dels serveis electrònics, la capacitació en l’ús d’aplicacions per dur a terme les activitats de la vida diària, el manteniment dels vincles familiars i afectius o la participació en xarxes de suport mutu o l’accés a la cultura gràcies als materials digitals.

Tags:

Comments are closed

Translate »