Violeta – Suport residencial a Dones

Suport residencial a Dones

white wooden door

Es disposen de dos (2) Habitatges de suport per a dones treballadores sexuals per tal que puguin avançar en la seva autonomia i gaudir d’una vida independent i lliure de violències.

Aquests recursos permeten treballar de manera integral diferents dimensions: la social, a través del treball en grup fomentant la creació d’una xarxa entre les dones; l’econòmica, a través d’itineraris d’inserció laboral; la personal, treballant la individualitat de cada cas i oferint una atenció més personalitzada, i una part que contempli un acompanyament psicològic, per treballar els aspectes emocionals i danys causats de les violències viscudes.

Aquests recursos de suport són una proposta també per possibilitar un espai lliure de violències on oferir uns models de relació i de convivència adequats i que també resulti un espai de confidencialitat i sororitat.

Amb el suport de:

Resultado de imagen de logo afers socials, familiesTags:

Comments are closed

Translate »