La Plataforma CEDAW Catalunya, a través de l’Informe Ombra, denuncia “la greu vulneració dels drets humans de les treballadores sexuals” per part de l’Estat espanyol


● La dotzena d’organitzacions que conformen la Plataforma CEDAW Catalunya denuncien que, a l’Estat espanyol, “es criminalitza, per diverses vies, el treball sexual, exposant a seriosos riscos a les treballadores sexuals”.
● L’IX Informe Periòdic de l’Estat espanyol ha estat presentat en la 85a sessió del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones (Comitè CEDAW), que s’ha celebrat a Suïssa.

Aquest matí, dimarts 16 de maig el Govern de l’Estat espanyol ha presentat el seu IX Informe Periòdic durant la 85a sessió del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones (Comitè CEDAW) a Ginebra.

Un informe que recull aquelles lleis i polítiques estatals que la Plataforma CEDAW Catalunya rebutja públicament en considerar que criminalitzen a les treballadores sexuals i a la migració irregular. “Les polítiques de persecució de la migració irregular afecten de manera desproporcionada a les treballadores sexuals que són immigrants indocumentades. El treball sexual l’exerceixen, principalment, les dones que estan en els marges, que no només són criminalitzades pel treball que fan, sinó també pel seu estatus migratori”, comenta la Plataforma CEDAW Catalunya en el seu nou Informe Ombra.

El Ministeri d’Igualtat també ha participat d’aquesta sessió celebrada al país suís, en representació de l’Estat espanyol. El Comitè CEDAW ha rebut amb antelació informació de la societat civil per interrogar a l’Estat espanyol sobre la veritable situació dels drets de les dones al país, i la Plataforma CEDAW Catalunya ha volgut manifestar-se exposant els perills, vulneracions i dificultats que les lleis i polítiques que s’apliquen a l’Estat suposen per a un dels col·lectius de dones més marginalitzats, el qual pateix l’impacte de múltiples formes de discriminació (immigració, pobresa, identitat de gènere, etc.).

La Plataforma CEDAW Catalunya manifesta que el Gobierno no està tenint en compte al grup afectat en qüestió, és a dir, a les treballadores sexuals i als seus col·lectius organitzats. També apunta que, des de l’Estat espanyol, no es diferencia a escala legal el tràfic de persones i l’execució del treball sexual, contemplant unes polítiques prohibicionistes que posen en risc tant la situació laboral, ja molt precaritzada, de les treballadores sexuals, com altres drets fonamentals, com és l’accés a un habitatge digne.

En aquesta línia, en l’Informe Ombra de la Plataforma CEDAW Catalunya es recorda que l’Estat espanyol està apostant per una política abolicionista que s’ha demostrat que no està funcionant als països en els quals ja s’ha implementat. “La criminalització i penalització, tant de les treballadores sexuals com dels seus clients, no demostra la disminució dels casos de tràfic, i, fins i tot, provoca l’augment de l’estigma i la violència exercida –institucional, sexual, física, psicològica, legislativa, etc.– cap al col·lectiu”.

L’enfocament de l’Informe Periòdic i de les polítiques de l’Estat espanyol està basat en l’erradicació del tràfic de persones i la presència de la figura del proxeneta en el treball sexual, la qual cosa deixa al marge una altra realitat cada vegada més palesa: la d’aquelles dones que declaren fer-ho per decisió pròpia i sense la presència de terceres persones.

Desallotjar habitatges on s’exerceix el treball sexual, amb la intenció de frenar el proxenetisme, posa en risc el dret a l’habitatge de les treballadores sexuals, moltes d’elles migrants en situació administrativa irregular. Aquesta falta de mirada interseccional també posa en risc, segons la Plataforma CEDAW Catalunya, al col·lectiu trans que, patint una desocupació del 85%, acudeix al treball sexual com a única opció.

L’existència i promoció de lleis que no posen al centre els drets de les dones, i no tenen en compte els diferents eixos d’opressió dels qui practiquen la prostitució, és exercir violència institucional. “Tots els drets humans de les dones estan en risc quan l’Estat les criminalitza i persegueix per exercir una activitat cada vegada més estigmatitzada, per no ajustar-se a l’estereotip que només les reconeix com a víctimes i per reivindicar la seva capacitat per a decidir sobre les seves pròpies vides”, declara la Plataforma CEDAW Catalunya en el seu Informe Ombra.


La Plataforma CEDAW Catalunya és una organització no governamental de més d’una dotzena d’organitzacions de la societat civil i feministes a Catalunya que treballa per a garantir els drets de les dones a escala local, nacional i internacional. El seu principal objectiu és elaborar els Informes Ombra periòdics i fer el seguiment de les agendes polítiques governamentals pel que fa als drets de les dones, fent incidència sobre el compliment dels estàndards internacionals a les agendes locals. La CEDAW, el GREVIO, o l’Agenda 2030, entre altres, són els instruments marc de referència per al seu treball.

Més informació aquí.

Comments are closed

Translate »