MAIS 2022-2023: Acompanyant a persones per sortir de la situació d’atur cronificat

Finalitzem el curs 2022 – 2023 del programa MAIS en el punt de Mataró i en el d’Arenys de Mar, aquest últim inclòs per primera vegada en el programa, i que s’ha pogut realitzar gràcies a l’acollida a l’edifici de Can Xifré, facilitant que les persones beneficiàries poguessin començar d’una forma àgil un itinerari laboral compartint l’espai on també es troben amb les seves referents socials.

El treball continuat amb les persones a les quals ens adrecem, amb l’objectiu final que trobin feina en el mercat laboral ordinari, només és possible quan la mirada és integral, i la comunitat participa en aquest objectiu.

Arribar a una entrevista laboral i que aquesta sigui exitosa vol dir que la professional que ha acompanyat a la persona en tot el procés, i no només ha treballat amb cada una aquells factors vinculats amb allò que és estrictament laboral (informàtica, eines de recerca de feina, coneixement del mercat laboral…), sinó que a més a més ha sabut detectar les necessitats en cada persona i han treballat conjuntament per cobrir-les ja sigui a curt, a mitjà o a llarg termini.

Sabem que el procés que cada persona ha de seguir per aconseguir l’objectiu que es marca no és lineal, hi ha alts i baixos, moments amb ganes de deixar-ho, moments en què apareixen d’una forma més intensa els problemes de salut i dificulten el procés… és a dir, situacions que van afegint més pes a la motxilla que cada persona porta, però també hi ha oportunitats i moltes vegades en els moments que hom menys s’ho espera.

Aquest any, hi ha hagut un total de 15 insercions que suposen un 25% de les persones ateses entre els dos punts, amb la nova llei laboral suposa 15 persones amb contracte indefinit.

El nostre objectiu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, és un objectiu compartit entre tots els agents socials que volem una societat més justa i igualitària. És així com entenem l’atenció rebuda per part de les empreses, ja sigui signant convenis de col·laboració com oferint la possibilitat de realitzar pràctiques o contractant directament a les persones en situació de vulnerabilitat, ajudant-les a sortir del bucle de l’atur no desitjat i cronificat.

Volem agrair especialment a la Residència ÍTACA d’Arenys de Mar i a la Residència El Mirador de Mataró les facilitats i la col·laboració amb el programa, afavorint que les persones puguin entrar al món laboral amb el canvi de vida que els hi suposa.

El Programa Mesures Actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social, 2022 (MAIS) està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya.

Comments are closed

Translate »