MAIS 2023-2024: Acompanyant a persones per sortir de la situació d’atur cronificat

Iniciem el curs 2023 – 2024 del programa MAIS en el punt de Mataró i al d’Arenys de Mar.

El treball continuat amb les persones a les quals ens adrecem, amb l’objectiu final que trobin feina en el mercat laboral ordinari, només és possible si es té una mirada integral i la comunitat participa en aquest objectiu.

Arribar a una entrevista laboral i que aquesta sigui exitosa vol dir que la professional que ha acompanyat a la persona en tot el procés, i no només ha treballat amb aquells factors vinculats amb allò que és estrictament laboral (informàtica, eines de recerca de feina, coneixement del mercat laboral…), sinó que a més a més ha sabut detectar les necessitats en cada persona i han treballat conjuntament per cobrir-les ja sigui a curt,  mitjà o llarg termini.

Sabem que el procés que cada persona ha de seguir per aconseguir l’objectiu que es marca no és lineal, hi ha alts i baixos, moments amb ganes de deixar-ho, moments en què apareixen d’una forma més intensa els problemes de salut i dificulten el procés… és a dir, situacions que van afegint més pes a la motxilla que cada persona porta, però també hi ha oportunitats i moltes vegades en els moments que hom menys s’ho espera.

El curs passat hi va haver un total de 15 insercions que van suposar un 25% de les persones ateses entre els dos punts. Aquest any esperem augmentar el nombre d’insercions i el nombre d’empreses col·laboradores.

El nostre objectiu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, és un objectiu compartit entre tots els agents socials que volem una societat més justa i igualitària. És així com entenem l’atenció rebuda per part de les empreses, ja sigui signant convenis de col·laboració o contractant directament a les persones en situació de vulnerabilitat, ajudant-les a sortir del la situació d’atur no desitjada i cronificada.

El Programa Mesures Actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social, 2023-2024 (MAIS) està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de:

Comments are closed

Translate »