Competències transversals, sostenibilitat ambiental i comunitat a través de l’Hortet

L’Hortet és un projecte del programa d’inserció de la Fundació Àmbit Prevenció amb els suport de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu afavorir la inserció laboral dels participants de l’entitat i fomentar els valors mediambientals, sobretot enfocant la mirada cap a la renaturalització dels espais verds de la ciutat.

Aquest programa va adreçat a persones en situació d’exclusió social. És una eina que fomenta les competències transversals de les persones participants que influeixen en la vida laboral com, per exemple, les seves habilitats personals, la comunicació, l’esforç, la constància, la cooperació, la responsabilitat, la relació amb l’entorn, amb la família, i amb un mateix.

Es proporciona formació bàsica teòrico-pràctica sobre hortoagricultura als horts urbans del barri de Font de la Guatlla, on l’entitat hi col·labora, des dels valors de la sostenibilitat ambiental com les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), l’ecologia integral i la proximitat dels productes d’horta. També es fa un treball de sensibilització sobre el fet d’ajudar a protegir, conservar i donar un ús comunitari a un espai buit de la ciutat.

Aquest projecte també es basa en el foment de la comunitat, no només entre el grup de participants, sinó també amb els veïns i veïnes del barri que fan ús de l’hort a través de la participació a l’Associació d’Horts Font de la Guatlla (AHFG). Per tant, també es potencien aspectes relacionats amb la participació en activitats socials que els ajuda a conèixer altres persones, grups i interessos més enllà del seu entorn més pròxim, creant així nous vincles socials i ampliant les seves mirades. 

Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona de 2022.

Comments are closed

Translate »