Posts in Reducció de riscos i danys

Suport i acompanyament a mares africanes

Taller per a mares africanes. Amb aquests tallers volem afavorir la integració i la cohesió socio-cultural de[…]

Oci nocturn

Formem a joves perquè en espais de festa, en els actes on es concentra la població adolescent[…]

Programes Mòbils

L’apropament a dones i transsexuals que exerceixen treball sexual a diverses zones, es caracteritza per tenir lloc[…]

Programes a presó

Aquest projecte, està basat en la formació entre iguals, capacitant a les persones perquè puguin aconsellar o[…]

1 3 4 5

Latest Comments

No hay comentarios que mostrar.
Translate »