Suport i acompanyament a mares africanes

Taller per a mares africanes.

Amb aquests tallers volem afavorir la integració i la cohesió socio-cultural de famílies monoparentals (mares amb fills i filles al seu càrrec) de procedència majoritariament nigeriana.
Es realitza un abordatge de l’àmbit familiar, especialment en la relació materno-filial. En els tallers es treballen els temes socioeducatius i d’inclusió en el país d’acollida, tant de les mares com dels nens i les nenes i el seguiment i suport social fins que es consideri necessari.
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 2018.

Tags:

Comments are closed

Translate »