Acompanyant en la inserció laboral a persones en situació de vulnerabilitat social a Mataró

La subvenció atorgada per la Fundació Iluro-Caixa Bank permet ampliar l’oferiment d’activitats a les persones que atenem en el programa d’inserció laboral a Mataró, així s’ha pogut donar atenció d’una forma estable a 41 persones, 26 dones i 15 homes, de gener a desembre.

Ens adrecem a persones que estan en situacions de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, amb una nul·la o llarga absència en el mercat laboral, amb un nivell d’estudis baix, amb poca o sense xarxa social que en el cas de les dones, que assumeixen el rol de cuidadores encara els dificulta més la conciliació familiar i, per tant, accedir al mercat laboral. La majoria de les persones tenen problemes de salut tant psicològica com física. D’aquí que les activitats proposades per afavorir la inserció laboral vagin encaminades en la cura i l’enfortiment de les persones especialment de les dones que és la població que més atenem i que pateix més discriminacions i desigualtats.

Totes les persones ateses estan en un itinerari d’inserció sociolaboral individualitzat, a partir d’identificar el seu diagnòstic ocupacional, i posteriorment i d’una forma consensuada s’ha definit el pla de treball individual. Tot això requereix d’un acompanyament intensiu i entre les activitats vinculades a l’itinerari laboral destaquem les que hem pogut realitzar gràcies a aquesta subvenció:

 • Coach laboral
  Amb l’objectiu de formar i capacitar a les persones que estan en procés d’inserció en l’ús de l’ordinador, però sobretot del mòbil, ja que l’escletxa digital cada cop es fa més present i moltes persones no disposen d’un dispositiu a casa amb el que continuar cercant feina.
 • Mindfulness
  Un espai de cura que facilita eines de benestar emocional perquè puguin ser utilitzades en qualsevol moment de la vida per tal de mantenir la salut mental i el benestar emocional.

Aquestes eines poden ser encara de més utilitat per a persones en risc d’exclusió social, ja que viuen situacions molt extremes que requereixen una gran força mental i emocional per a poder continuar tirant endavant el dia a dia.

 • Grup d’apoderament i motivació per a dones
  Treballant sempre amb perspectiva de gènere, s’ha creat un grup d’apoderament i motivació per a dones que han estat en aquest procés d’inserció.
  S’ha generat una xarxa entre usuàries durant aquests mesos per aprendre a gestionar sentiments com l’ansietat o l’angoixa en el procés de recerca de feina així com en la seva vida quotidiana. S’ha incidit en aspectes de gènere, oci i ampliació social: factors determinants en el dia a dia de tothom, però que les persones que viuen situacions de vulnerabilitat ràpidament es veuen forçades a oblidar-se’n i prendre-s’ho com si es tractés d’un privilegi que no es mereixen.

Quan els drets passen a convertir-se en privilegis per a algunes persones és quan estem fallant com a societat. Hem de revertir el procés i no només assolir drets en habitatge, salut i educació que són essencials, sinó també en tenir el nostre temps personal, el nostre espai segur i la nostra xarxa relacional.

Comments are closed

Translate »