Manifest #NOMÉSMORTSALCARRER

Que l’any 2023 hàgim de demanar que s’assumeixi d’una vegada que la gent fa servir drogues sembla un sense sentit i no ho és.

Sembla un sense sentit, que hi continuï havent persones que dormen al carrer perquè no poden accedir a un habitatge.

Encara més estrany resulta pensar que prendre certes substàncies, continuï sent una condemna de manera que les persones continuïn emmalaltint i perdent-ho tot, i que les persones hagin de ser desplaçades, apartades i marginades.

És estrany pensar, que les persones continuïn passant  fred i que no siguin ateses degudament. Que no es garanteixi que ningú s’hagi de morir al carrer en una ciutat amb prou llits buits per atraure el doble de la població als mesos de turisme.

Seria lògic pensar que només a les guerres passen les coses que veiem aquí diàriament. Convivim amb ferides mal curades, amb nervis destrossats per la manca de descans, amb hipotèrmies per no portar la roba adequada, amb no tenir res, amb violències, amb solituds indescriptibles.

I és que potser sí que estem en guerra, en una guerra que compleix un dels requisits més importants de totes les guerres, el que entén que els pateixen al camp de batalla no van decidir lliurar el conflicte que els destrossarà.

Avui més que mai necessitem que deixin d’apuntar cap als nostres veïns i les nostres veïnes, necessitem que tots puguem dormir segurs i calents, necessitem no considerar-nos diferents i estar tan vulnerables, necessitem ser atesos en condicions, necessitem que tot el coneixement que existeix passi per sobre de les meres opinions. Necessitem, empatia, recursos.    

Avui 19 de gener del 2023, des de la Fundació Àmbit Prevenció, entitat que treballa per la salut, la qualitat de vida i els drets de les persones en situació de risc d’exclusió, hem de tornar a recordar els drets de les persones en condició de carrer i requerim que s’adoptin mesures que en garanteixin la protecció.

Com corresponsables dins del marc normatiu per a la promoció i protecció dels drets de persones en situació de carrer, tota administració s’ha de sumar a prendre les mesures necessàries per garantir:

  • La participació d’aquestes persones a prendre decisions sobre les mesures legislatives, administratives, que els afecten directament en la seva condició.
  • El dret a una vida lliure de tota mena de violència i/o discriminació.
  • La no criminalització, motivada per característiques específiques de la seva condició.

Necessitem respostes reals a les necessitats reals, així com que s’atengui a la diversitat de persones que viuen en situació de carrer, i atendre’n les necessitats d’una manera més eficaç. Com a entitat, com a professionals, demanem una obertura d’espais públics i privats amb normativa de baixa exigència per poder pernoctar, amb places suficients per poder allotjar tota persona que hi vulgui accedir. Com a ciutat hem de garantir espais segurs, allotjaments, per als nostres ciutadans i ciutadanes, atenent-los amb tota la diversitat, qualsevol època de l’any, però sobretot a l’hivern.

#NOMÉSMORTSALCARRER 

Tags:

Comments are closed

Translate »