Accés per a persones en entorns de precarietat, una iniciativa adreçada a reduir l’escletxa digital de persones que realitzen treball sexual

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, i de promoure les competències digitals de persones que realitzen treball sexual.

La col·laboració entre ambdues entitats permetrà fer front a les cinc dimensions de l’escletxa digital que pateixen les beneficiàries i els beneficiaris de la Fundació Àmbit Prevenció. En primer lloc, la iniciativa trencarà l’escletxa d’accés a la tecnologia. A continuació, es formarà a les usuàries i als usuaris dels serveis amb la finalitat que adquireixin competències digitals. En tercer lloc, se’ls apoderarà per tal de promoure la seva autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de garantir l’exercici dels seus drets i l’accés als recursos bàsics a través de les eines digitals. De manera paral·lela, se’ls brindarà acompanyament a fi de fomentar la continuïtat de les dues dimensions anteriors. Finalment, es millorarà la qualitat d’ús de les eines digitals per mitjà de l’orientació en els propòsits de consum. 

D’aquesta manera, la iniciativa permetrà facilitar l’accés educatiu, la realització de tràmits administratius i mèdics gràcies als serveis electrònics, la capacitació en l’ús d’aplicacions per dur a terme les activitats de la vida diària, el manteniment dels vincles familiars i afectius, la participació en xarxes de suport mutu o l’accés a la cultura gràcies als materials digitals, entre d’altres.

Comments are closed

Translate »