Siemprevivas

Siemprevivas és un espai web promogut per la Fundació Àmbit Prevenció, a través d’un conveni amb l’Obra Social de La Caixa. Volem contribuir a la lluita i l’eradicació de qualsevol tipus de violència exercida contra les dones, els seus fills i filles.

El nostre equip de treball és multidisciplinar. Està format per professionals de la psicologia, el dret, el treball social, la mediació de conflictes i les teràpies artístiques.

Treballem per:

  • Crear consciència i denúncia social sobre les violències masclistes,
  • Pal·liar les dificultats d’accés de les dones als mecanismes d’atenció, protecció i denúncia,
  • Fomentar la creació de xarxes d’ajuda entre dones i el seu empoderament, a través de processos d’apoderament i participació que provoquen canvis en l’àmbit personal i col·lectiu.

Pots trobar més informació sobre la nostra entitat i el treball que realitzem a la pàgina web de la Fundació Àmbit Prevenció.

Siemprevivas es un espacio web promovido por la Fundació Àmbit Prevenció, a través de un convenio con la Obra Social de La Caixa. Queremos contribuir en la lucha y la erradicación de cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, sus hijos e hijas.

Nuestro equipo de trabajo es multidisciplinar. Está formado por profesionales de la psicología, el derecho, el trabajo social, la mediación de conflictos y las terapias artísticas.

Trabajamos para:

  • Crear conciencia y denuncia social sobre las violencias machistas,
  • Paliar las dificultades de acceso de las mujeres a los mecanismos de atención, protección y denuncia,
  • Fomentar la creación de redes de ayuda entre mujeres y su empoderamiento, a través de procesos de empoderamiento y participación que provoquen cambios en el ámbito personal y colectivo.

Puedes encontrar más información sobre nuestra entidad y el trabajo que realizamos en la página web de la Fundació Àmbit Prevenció.

Tags:

Comments are closed

Translate »