El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ens va concedir una subvenció, en el marc del Programa Treball i Formació 2016, per dur a terme accions d’experiència laboral que integren formació transversal per a l’ocupació i pràctica laboral mitjançant la contractació de tres persones en situació d’atur, beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, amb l’objectiu d’afavorir-ne la seva inserció laboral, millorar el grau d’ocupabilitat i prevenir situacions d’exclusió sociolaboral.
 Les actuacions desenvolupades són:
  1. a) Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de tres persones per realitzar treballs de caràcter públic i interès social, com són manteniment d’horts urbans comunitaris, suport al programa de distribució d’aliments i suport administratiu pels programes socials. Les tres persones estan contractades a jornada complerta, dues durant 6 mesos i una durant 12 mesos.
  2. b) Accions formatives transversals de 25 hores de durada sobre la interacció amb el món físic i competències digitals. Aquestes accions són d’assistència obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral del contracte.
Data d’inici:10/04/2017
Data de finalització: 18/04/2018
Número d’expedient: 2016/PRMI/SPOO/E020
Els tres contractes de treball aprovats s’efectuen d’acord amb les condicions establertes a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.
Accions subvencionades per:
       
   

Tags:

Comments are closed

Translate »