Programa MAIS 2022

PRESENTACIÓ

Davant la situació de crisi actual, és indispensable donar continuïtat a les actuacions d’orientació de suport i acompanyament a les persones destinatàries de la RGC. Juntament amb l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu que es troba en situacions de pobresa, risc, desigualtat i exclusió social es justifica la continuïtat del PROGRAMA MAIS. Programa adreçat a persones que cobren la RGC, amb motivació i ganes d’accedir al mercat laboral.

Es realitzaran sessions grupals reduïdes a partir del setembre, sempre i quan ja sigui oportú realitzar-les. Fins llavors es farà intervenció individual. A partir del setembre es combinaran les accions grupals amb els seguiments individuals, amb la possibilitat de fer pràctiques en empreses i una persona encarregada de contactar amb empreses i identificar ofertes de feina.

REQUISITS PER ACCEDIR AL PROGRAMA

 • Tenir entre 31 i 60 anys.
 • Tenir familiars a càrrec.
 • Tenir un grau d’ocupabilitat que es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.
 • Imprescindible estar inscrits a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació o com a demandants de millora de feina.

OBJECTIUS I ACCIONS DE MILLORA

 • Treballar competències per millorar l’ocupabilitat.
 • Definir objectius professionals i establir un pla individual d’inserció.
 • Millorar coneixements sobre el mercat laboral i les eines i estratègies per accedir-hi.
 • Orientar , apoderar i acompanyar en el procés de recerca de feina.
 • Realització de pràctiques en empreses.
 • Prospecció d’empreses.

OFERIM

 • Capacitació des d’una perspectiva integral i holística.
 • Acompanyament personalitzat i suport per fomentar l’autonomia.
 • Accions per desenvolupar la confiança per accedir al món laboral.
 • Assessorament enfocat en l’apoderament i ús d’eines digitals.
 • Millora de les competències bàsiques personals en diferents àrees: Formativa, Relacional, Oci i Habitatge.
 • Activitats realitzades a Barcelona i Mataró.

CONTACTE

Contacte per fer les derivacions:

Susana Lozano
susana@fambitprevencio.org
633070814
Tècnica orientació i inserció laboral

Fundació Àmbit Prevenció
C/ Sant Pelegrí, 3. 1r. (08301 Mataró)
C/ Jocs Florals,171, baixos (08014 Barcelona)

Tags:

Comments are closed

Translate »