La Fundació Àmbit Prevenció guanya el premi a la millor iniciativa per l’erradicació de les violències masclistes atorgat per la Generalitat.

La Fundació Àmbit Prevenció guanya el premi a la millor iniciativa per l’erradicació de les violències masclistes atorgat per la Generalitat.

L’Observatori Català de la Justícia en Violència masclista atorga a la Fundació Àmbit Prevenció el premi a la millor iniciativa per l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia, per les “Eines de suport a les violències, SiempreVivas”.

Aquests reconeguts premis en matèria de lluita contra les violències que pateix la dona, tenen, com especifiquen les seves bases, la finalitat de fomentar, reconèixer i premiar la realització de treballs d’investigació, iniciatives i pràctiques en l’àmbit de la justícia per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats en l’àmbit de l’erradicació de les violències masclistes, així com el reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest sector.

La Generalitat, a través de l’Observatori Català de la Justícia en Violència masclista a decidit premiar aquest any:

En la Categoria A, Subcategoria A, a Laura Serramià Balaguer, per Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género: especial incidencia en los matrimonios forzados”, com a millor tesi doctoral no publicada, que hagi estat presentada i qualificada en qualsevol de les universitats catalanes, que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l’erradicació de les violències masclistes, des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.

En la Categoria A, Subcategoria B, a Mar Sibila Pérez, per “Violència i revictimització institucional en les violències masclistes. Una anàlisi del context gironí”, com a millor projecte final de grau o màster sobre qualsevol aspecte relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l’erradicació de les violències masclistes, des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc., i presentats i qualificats en qualsevol de les universitats catalanes, col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic.

En la Categoria B, Subcategoria A, a la Diputació de Barcelona, per les “Claus jurídiques sobre violències masclistes digitals”, com a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per una administració publica, per un ens o entitat dels sector públic o per un òrgan judicial que despleguin les seves funcions i actuacions a Catalunya per a l’erradicació de les violències masclistes, en l’àmbit de la justícia.

En la Categoria B, Subcategoria B, a la Fundació Àmbit Prevenció, per les “Eines de suport a les violències. SiempreVivas”, com a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per institucions, organitzacions, professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya per l’erradicació de les violències masclistes, en l’àmbit de la justícia.

En la Categoria C, a Marisa Fernández Gálvez, advocada feminista en exercici des de 1985, especialitzada en drets de les dones, violències masclistes, transsexualitat i drets sexuals i reproductius.

Comments are closed

Translate »