Esport i inclusió

El projecte Esport i inclusió combina i posa en relleu la importància de l’esport en l’abordatge de les drogodependències. L’activitat esportiva, ens permet abordar problemàtiques de salut i exclusió, afavorint el contacte amb les persones en entorns inclusius, influint positivament en el seu desenvolupament personal i de promoció de la salut.

Aquest projecte promou l’autocura, el respecte al propi cos, treballar les competències transversals, així com altres valors,  a través del foment de  l’esport i el contacte amb la natura, de les persones usuàries de drogues que assisteixen al Centre de Reducció de Danys “el local Robador” i al servei d’Inserció laboral.

Es realitzen diverses activitats esportives setmanalment com ara futbol sala, bicicleta, voleibol, en instal.lacions esportives i en entorns urbans.

Tags:

Comments are closed

Translate »