Espai estrangeria

Des d’aquest programa, s’ofereix una figura de mediador, que fa d’enllaç entre el carrer i els recursos, des d’una postura de proximitat, és un referent que assessora, forma, acompanya als nou vinguts en les seves necessitats. Un cop es realitza el contacte amb les persones nouvingudes en el carrer, es deriven i/o acompanyen al servei Centre Reducció de Danys Robadors, allà es realitza l’entrevista diagnòstica i se’ls hi ofereix una atenció específica tant en l’àmbit social com sanitari.

El programa també vol formar en estratègies de reducció de danys, donar a conèixer els recursos bàsics que hi ha a la ciutat i als que ells poden accedir i, al mateix temps, afavorir que aquesta formació-informació la puguin transmetre als altres nouvinguts o si més no que els apropin als recursos.

La idea final del projecte és crear un grup d’agents de salut, formats en estratègies de reducció de danys (tallers sanitaris) i coneixement dels recursos que tenen a l’abast, per tal d’ajudar a altres companys amb els quals comparteixen o compartiran la mateixa situació.

Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, 2021.

Tags:

Comments are closed

Translate »