Comunicat del grup de treball sexual de Catalunya

Comunicat del grup de treball sexual de Catalunya.

Des de diferents entitats i associacions de Catalunya que treballem per la defensa dels drets de les persones que exerceixen el treball sexual, comuniquem la nostra preocupació al voltant del nou Projecte de Llei Orgànica de garantia de la llibertat sexual que s’està tramitant actualment al congrés dels diputats.

Avui, la Laura Macaya (Genera) i la Mercè Meroño (Àmbit Prevenció) que formen part de dues d’aquestes associacions que ens agrupem per denunciar un cop més la violència institucional que reben les persones treballadores del sexe, estaran presents a la compareixença del congrés dels diputats per exposar les múltiples mancances i perills d’aquest projecte de llei.

L’aprovació del projecte de llei en qüestió suposaria un augment de la persecució i criminalització de les persones que exerceixen el treball sexual, fet que genera un augment de les barreres per a l’accés a drets fonamentals. Aquesta llei afavoriria les irregularitats que existeixen al voltant de la llei d’estrangeria, que ja de per si persegueix a les persones migrades i les criminalitza i actua de forma ilegal fent deportacions i privació de la llibertat de les persones migrants tancant-les als CIEs.

Un dels punts amb més controvèrsia és el de la introducció del proxenetisme no coactiu i la terceria locativa (llogar espais que es destinin a l’exercici de la prostitució) com a delicte ja que suposa una amenaça cap a totes les formes d’organització del treball sexual que existeixen i genera un panorama on els espais de treball es precaritzen i passen a ser encara més clandestins del que son ara, fet que va en contra dels drets de totes les persones que exerceixen treball sexual.

Des de la tasca diària de les diferents associacions que expressem la nostra preocupació en aquest comunicat, detectem com aquest tipus de mecanismes legals generen un augment de polítiques punitivistes on realment el subjecte de la llei no son totes les persones, sinó que s’evidencien unes desigualtats i un menyspreu cap a la veu, el consentiment i l’agència de les persones treballadores del sexe.

Assexora’Tgn
Fundació Àmbit Prevenció
Fundació Antisida de Lleida
Genera. Associació pels drets
i les llibertats sexuals i de gènere.
PrevenciÓsona
Projecte Dona. Actuavallès.
Stop.

Comments are closed

Translate »