Amb tu és més fàcil

AMB TU ÉS MÉS FÀCIL

Volem millorar la integració de les persones que atenem, a través de la participació social, i alhora sensibilitzar a la població general entorn les poblacions amb qui treballem a través del voluntariat, a fi que promoguin una mirada inclusiva d’aquests col·lectius, entre el seu entorn.

La majoria de les persones que atenem són immigrades, estant vinculades a la part més marginal de la ciutat, i volem que coneguin els dispositius que la ciutat posa a l’abast de la població, com els centres cívics, biblioteques, per tal que puguin realitzar activitats lúdic-culturals. Aquests coneixements afavoriran que el temps d’oci no sigui un temps d’avorriment i solitud, i per tant de risc pel que fa al consum de tòxics, sinó un temps per a la realització d’activitats satisfactòries i descobriment d’un oci normalitzat.

Així hem dissenyat un proposta metodològica de mentoratge que te com a objectiu formar parelles, és a dir, connectar les persones que atenem amb altres persones voluntàries amb dos objectius, aprendre i/o millorar el català i o castella i donar a conèixer la  traves del voluntariat aquelles activitats lúdiques que de forma grauïta es poden realitzar a la ciutat.

Projecte subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2019.

Tags:

Comments are closed

Translate »