Actives i implicades

ACTIVES I IMPLICADES

Aquest és un projecte que pretén millorar la convivència intercultural entre les persones que són usuàries del servei Àmbit Dona, ubicat al barri del Raval, els veïns i veïnes i altres elements del teixit social. Aquest servei atén anualment a persones de més de 30 nacionalitats diferents, al voltant del 89 % són persones de diferents orígens, i en gran part es troben en situació desavantatge social, a risc d’exclusió social.

Hem observat que les diferències ja siguin culturals, de gènere, d’origen i econòmiques, generen entre els diferents col·lectius, tant en el mateix servei com en l’entorn social proper, dinàmiques generadores que poden originar conflictivitat social, especialment en la convivència diària. Els rumors, els estereotips i les actituds envers els altres són aspectes que cal treballar de forma continuada i generar noves formes de comunicació.

L’OBJECTIU DEL PROJECTE:

Implicar-se en la resolució d’aquests conflictes interculturals a través de la creació d’espais comunitaris on l’eina de treball sigui l’art i les seves expressions (plàstiques, visuals, teatrals, i d’altres). Treballar a través de l’acció artística, accions comunitàries per tal de prevenir i fer front a escenaris de conflicte aportar eines i solucions, més enllà de la paraula i que potencien el protagonisme de toles persones. Les accions plantejades en aquest projecte sempre van encaminades a enfortir el vincle amb l’altre, al propi coneixement i respecte mutu, facilitant la cohesió social, possibilitant el que cadascú és i millorar la qualitat de vida individual per tal de millorar la relació amb l’entorn.

Ens centrarem en els processos de creació artística per tal de aconseguir una millora en les persones i les seves relacions, alhora que es treballa de forma comunitària amb altres entitats del mateix entorn. Es proposen desenvolupar activitats mitjançant tècniques grupals vinculades amb la creació artística, col·laboració amb entitats en altres activitats externes de caràcter intercultural i altres propostes vinculades amb la temàtica (Diada de Sant Jordi, Festival Raval’s, Dia contra les violències masclistes i d’altres que sorgeixin en el barri).

Projecte subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2019.

Tags:

Comments are closed

Translate »