Acompanyant a les persones més vulnerables en superar les conseqüències socio-sanitàries de la Covid-19: Memòria 2021

Fundació Àmbit Prevenció publica la Memòria 2021, un any que malgrat la Covid-19 semblava que ja començava a quedar llunyana, ha continuat incidint en la vida de les persones, i sobre tot de les més vulnerables, arrossegant conseqüències socio-sanitàries que empitjoren les situacions de vulnerabilitat de moltes persones que ja estaven en risc o en exclusió social abans de la pandèmia.

L’any 2021 ha estat sense cap dubte encara ple de dificultats i mancat d’atenció i recursos generalistes que donin respostes a les necessitats reals que pateixen les persones que atenem a la Fundació Àmbit Prevenció. La Covid-19, encara present, continua impactant amb greus conseqüències en la vida de les persones (problemes de salut, canvis en el seu món laboral, o canvis de dinàmiques socials o familiars, manca d’habitatge, pobresa energètica, entre d’altres). I, un cop més, són les persones travessades per múltiples discriminacions i violències, les que pateixen més les conseqüències d’una crisi. Per això, hem reforçat el nostre treball en acompanyar-les en disminuir l’impacte de les conseqüències de la pandèmia i de la crisi econòmica i social que es manifesta d’una manera molt més crua en elles, vetllant per la salut i els drets de totes.

En un món globalitzat com l’actual, comunicar-te a través de missatgeria instantània o d’una trucada, enviar documents com el currículum per correu electrònic, o rebre les notificacions del metge a través del mòbil, són accions que realitzem constantment i que no ens aturem a pensar en tots els recursos econòmics i tota l’alfabetització digital rebuda directa o indirectament perquè ara puguem gaudir d’aquestes facilitats i d’aquesta immediatesa. La Covid-19 també ha servit per posar el punt de mira en la gran desigualtat d’oportunitats que suposa l’escletxa digital que no para de créixer. Per això, aquest any hem donat molt pes a l’adquisició de competències i capacitats digitals en els nostres projectes.

Hem destinat tots els esforços a poder continuar atenent a totes les persones de la manera més eficient possible, i tenint cura de totes les persones que formem part d’Àmbit Prevenció.

Els drets de les persones al centre.

Comments are closed

Translate »