Projecte Àgora Digital

El projecte AGORA DIGITAL té com objectiu promoure l’accés a espais de participació de persones i col·lectius habitualment invisibilitats a través de l’ús de metodologies d’aprenentatge i apoderament individual i comunitari que possibilitin l’accés als canals i eines de participació ofertes pels serveis públics.

Sabent que a l’ actualitat la igualtat de gènere segueix sent un ideal lluny de ser concretat, i que les dones encara són fins i tot més susceptibles de trobar-se en situació d’exclusió, sigui per l’accés limitat a educació, discriminació per gènere, masclisme estructural o per la seva activitat – com és el cas de les treballadores sexuals -, aquest projecte estarà enfocat a atendre aquest grup específic de persones.

AGORA DIGITAL és essencialment un projecte que busca donar veu a les dones en situació d’exclusió i/o posició de vulnerabilitat social, perquè també puguin ser protagonistes del canvi i l’ acció democràtica en el govern de la ciutat a partir dels seus interessos i benestar social i esdevenir subjectes polítiques.

👉 ACTIVITATS 2019:

En 2019 hem organitzat tots els dimecres a #ÀmbitDona, durant 3 mesos, grups de discussió sobre temes d’ impacte significatiu sobre el col.lectiu i territori, amb la presentació i seguiment de les propostes d’interès pel col.lectiu.

👉 En aquests espais vam estar parlant sobre com les seves opinions poden ajudar a millorar la seva ciutat. Per fer-ho, vàrem impulsar la participació a través de #DecidimBarcelona, una plataforma virtual de participació que ha impulsat Barcelona.cat per a construir una ciutat més oberta, transparent i col·laborativa.

👉 Iniciativa Ciutadana “És una qüestió de gènere” – 2018-2019

D’aquest procés va sorgir l’Iniciativa Ciutadana “És una qüestió de gènere”, amb l’objectiu de millorar l’atenció que facilita la Guàrdia Urbana a les persones que viuen i freqüenten els barris de Ciutat Vella.

A partir de l’experiència de les diverses entitats que operem a Ciutat Vella, i en base a la llei catalana contra la violència masclista 5/2008 i al diagnòstic del Pla per la Justícia de Gènere de Barcelona (2016-2020), sol·licitem que s’inclogui un punt específic a l’ordre del dia del plenari del Districte de Ciutat Vella perquè l’ Ajuntament de Barcelona faciliti una formació obligatòria i presencial en temes de gènere a totes les unitats de Guàrdia Urbana que actuen a la regió.

Especialment en temes com:

  • Estigmes vinculats a l’orientació sexual i treball sexual
  • Reproducció d’estereotips patriarcals
  • Masclistes quotidians
  • Patriarcat i abús de poder
  • Bones praxis enfront la diversitat sexual
  • Noves masculinitats.

Projecte subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2019-2020.