Programa de Mesures Actives d'Inserció - Fundació Àmbit Prevenció, Dep. Treball Afers Socials i Families, Fons Social europeu

PRESENTACIÓ

El Programa MAIS està destinat a la orientació laboral de les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb motivació i ganes d’accedir al mercat laboral. Es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable que es troba en situacions de pobresa, risc, desigualtat i exclusió social.

OBJECTIUS

 • Treballar competències per millorar l’ocupabilitat;
 • Definir objectius professionals i establir un pla individual d’inserció;
 • Millorar coneixements sobre el mercat laboral i les eines i estratègies per accedir-hi;
 • Orientar, apoderar i acompanyar en el procés de recerca de feina;
 • Realització de pràctiques en empreses;
 • Prospecció d’empreses.

OFERIM

 • Capacitació des d’una perspectiva integral i holística
 • Acompanyament personalitzat i suport per fomentar l’autonomia
 • Accions per desenvolupar la confiança per accedir al món laboral
 • Assessorament enfocat en l’apoderament i ús d’eines digitals
 • Millora de les competències bàsiques personals en diferents àrees: Formativa, Relacional, Oci i Habitatge
 • Activitats realitzades a Barcelona i Mataró

REQUISITS PER ACCEDIR AL PROGRAMA

 • Tenir entre 31 i 60 anys;
 • Tenir familiars a càrrec;
 • Tenir un grau d’ocupabilitat que es pot veure incrementat si es participa en mesures actives d’inserció;
 • Imprescindible estar inscrit a l’oficina de treball com a demandant d’ocupació o com a demandant de millora de feina.

CONTACTE

Contacte per fer les derivacions:

Barcelona

Manu Fandos
maisbcn@fambitprevencio.org
932371376
C/Jocs Florals,171. 08014, Barcelona.

Mataró

Susana Lozano
mais@fambitprevencio.org
633070814
C/ Sant Pelegrí, 3. 1r. 08301, Mataró.