Aquest projecte combina i posa en relleu la importància de l’esport en l’abordatge de les drogodependències. L’activitat esportiva, ens permet abordar problemàtiques de salut i exclusió, afavorint el contacte amb les persones en entorns inclusius, influint positivament en el seu desenvolupament personal i de promoció de la salut.

Es realitzen diverses activitats esportives setmanalment com ara futbol sala, bicicleta, voleibol, en instal.lacions esportives i en entorns urbans.