siete mujeres una al lado de otra levantando los brazos con expresión de felicidad

“Ellas, mujeres con arte” nou taller d’apoderament per a dones

La confiança en una mateixa, la bona gestió emocional i l’autoconeixement són eines clau per al desenvolupament personal i per l’adquisició de noves competències que ens poden ajudar a superar els reptes del dia a dia. Amb aquesta premissa Àmbit Prevenció ha començat aquest més de juny un nou taller destinat a l’apoderament de dones, cis i trans, a través de l’art.

siete mujeres una al lado de otra levantando los brazos con expresión de felicidad

Aquest taller neix amb l’objectiu de crear un espai de seguretat on un grup de dones diverses pugui expressar-se lliurement i en confiança per tal de treballar de forma integral el desenvolupament personal mitjançant l’expressió artística. Al taller hi participen dones usuàries del SAVA i dels programes d’Inserció Sociolaboral de l’entitat que, a través d’activitats artístiques que tenen l’expressió corporal com a eix central, treballaran competències com la gestió emocional, el treball en grup o les habilitats socials i comunicatives.  

Teatre, música, dansa… seran algunes de les disciplines artístiques que serviran com a eina de treball a les diferents sessions i a traves de les quals es crearà un entorn d’aprenentatge col·laboratiu i participatiu entre tot el grup. El taller vol afavorir, així, l’assumpció de models alternatius de pensar, sentir i actuar davant les adversitats, on siguin les pròpies experiències de cada dona les que aportin nous aprenentatges a la resta del grup.

Un espai on ser una mateixa

Cada dilluns, quan les nou dones participants arriben al taller, deixen a fora els judicis de valor, els estigmes i les pors que puguin patir per entrar en un espai de tolerància on es posen en valor les seves experiències, els seus pensaments i les seves emocions i on les vivències de cadascuna de les integrants del grup promou un canvi de creences, passant d’aquelles molts cops imposades per la societat a unes de pròpies. A més, el treball en grup promou la creació de nous vincles que fomenten la presa de decisions conjuntes i l’acompliment de responsabilitats, afavorint sentiments de valoració personal.

A més de les sessions dinamitzades per professionals d’Àmbit Prevenció, el taller també compta amb la col·laboració de persones voluntàries expertes que realitzaran algunes sessions específiques, com un taller de musicoteràpia o un de poesia.