Apoderament Àmbit Dona

  • L’enfocament des de l’apoderament reconeix la importància per a la dona d’augmentar el seu poder, entés en termes de la capacitat per a potenciar la seva independència i fortalesa interna. El treball es realitza des d’una perspectiva metodologia teòric-vivencial i a partir de tècniques art-terapèutiques que permeten enfortir les potencialitats creatives i transformadores de les dones, així com les habilitats i competències socials, enfocat en un aprenentatge i vivència grupal.
  • Això s’identifica amb el dret a determinar les opcions en la vida i influenciar la intenció al canvi, a través de la capacitat per assumir el protagonisme i el control de les seves vides, un procés d’adquisició “de poder” en l’àmbit individual i col•lectiu. Un procés d’intervenció i una metodologia que permet que les participants siguin protagonistes i agents del canvi.
  • Aquests tallers estan subvencionats per l’Ajuntament de Barcelona.