Volem millorar la integració de les persones que atenem a través del coneixement de la ciutat i la realització d’activitats lúdic-culturals, donant eines perquè els temps d’oci no sigui un temps d’avorriment i solitud, i per tant de risc pel que fa al conum de tòxics, sinó un temps per  a la realització d’activitats satisfactòries i descobriment d’un oci normalitzat.

Hem dissenyat un proposta metodològica de mentoratge que te com a objectiu  formar parelles, és a dir, connectar les persones que atenem amb altres persones immigrants, voluntaris i voluntàries, que també es van trobar o es troben en una situació de desconeixement de la ciutat i de l’idioma i que volen ser agents actius, a partir de la vinculació a l’entitat.

Programa subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2016.