Text de Fina Campàs / “Fina Campàs compartim la teva felicitat, has fet el teu dificultós rally i has guanyat, enhorabona”

12/ 06/2018.- Àrea quirúrgica del Hospital Clinic de Barcelona

Després de molt temps de lluita  avui se  m´ha complert el desig i un somni fet realitat  de fer un pas decisiu i fonamental per ser una dona completa i dignificada; ha estat una lluita llarga, molt llarga, onerosa i feixuga i gens fàcil, però el convenciment en una coherència de dona transsexual en va fer anar agafant forces dia a dia per seguir lluitant per poder assolir- ho, així doncs objectiu assolit i que em produeix una felicitat difícil de posar-ho amb aquest escrit.

Donar les meves més sinceres gràcies a les persones que de mica en mica varen veure amb la meva transició una petició justa, necessària i vital.

Es per això que em sento profundament agraïda amb tots els estaments que hi han col·laborat:

  • Conselleria de treball i d´afers socials i família (Àrea LGTBI en les persones Mireia Mata Solsona Lluïsa Jiménez amb un reconeixement a la dedicació que hi ha tingut tot aquest temps).
  • Síndic de Greuges de Catalunya.
  • Hospital Clínic Barcelona (a tot el equip multidisciplinari de la UIG).
  • Departament de Salut.
  • Fundació Privada Enllaç (extensiu a tota la junta).
  • Observatori contra la homofòbia (Eugeni Rodríguez).
  • Fundació Àmbit Prevenció (Mercè Meroño per el seu compromís vers les temàtiques trans* i la visibilització.

A persones a títol personal algunes pares i mares de menors trans* que tenen una implicació, compromís  i dedicació amb temàtiques  transsexuals treballant des de la pertinença a les juntes de associacions que hi formen part.

Gayles TV ( Maria Giralt per el seu suport i amistat facilitant qüestions de tipus  logístic tan nivell personal com en format administratiu  i Laia Ventayol).

Un agraïment molt i molt sentit cap a la meva amiga d’abans, ara i sempre  Rosa Maria Maristany que des de sempre ha estat donant- me tot el suport, afecte  i amistat sincera, donant me ànims en aquells moments tant i tant depressius i que em projectaven dins d´ escenaris viscuts i superats no exempts de moltíssima dificultat de vivències depressives passades molt dures i  que tot aquest temps he patit i sempre he pogut comptar amb ella, no puc descriu-re l´agraïment que tinc vers amb ella…

A tot@s més que agraïment

Fina Campàs

The Oldtranspower & Licenses

Tags:

Comments are closed

Translate »