Suport a l’habitatge per a Dones

Suport a l’habitatge per a dones en processos de recuperació de les violències masclistes

Constatem que a Catalunya, especialment a Barcelona i província, hi ha una mancança important a l’hora de poder atendre a dones en processos de recuperació de les violències masclistes.

Aquest projecte pretén treballar per tal que les dones puguin avançar en la seva autonomia i gaudir d’una vida independent i lliure de violències. Des d’aquests recursos residencials ens proposem abordar les problemàtiques de manera integral, treballant diferents dimensions: la social, a través del treball en grup fomentant la creació d’una xarxa entre les dones; l’econòmica, a través d’itineraris d’inserció laboral; la personal, treballant la individualitat de cada cas i oferint una atenció més personalitzada, i una part que contempli un acompanyament psicològic, per treballar els aspectes emocionals i danys causats de les violències viscudes.

En definitiva una  proposta també per possibilitar un espai lliure de violències on oferir uns models de relació i de convivència adequats i que també resulti un espai de confidencialitat i sororitat.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Disposem de dos habitatges de suport gratuïts per a dones en situació de vulnerabilitat social, amb fills o sense, que han patit violències masclistes, en el que poden fer una estada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys per tal de garantir una continuïtat en el procés de recuperació. Un a ciutat de Barcelona i un altre a Sant Adrià del Besos, amb un total de 6 places (dones i fills/filles). Aquests habitatges garanteixen la continuïtat en el procés iniciat en els serveis de recuperació, donant resposta a la difícil situació que viuen moltes dones a l’hora d’aconseguir un habitatge, a causa del difícil accés al mercat lliure pels preus abusius i a la precarietat social en la qual es troben.

A més es possibilita un espai respectuós i tranquil on elles puguin continuar amb el seu procés d’integració sociolaboral i tornar a reconduir les seves vides. L’entrada al pis facilita que puguin centrar-se en la formació, aprenentatge de la llengua, recerca laboral, resolució de l’estat administratiu, judicis pendents, temes vinculats amb la seva salut i seguiments mèdics, principalment, per tal de poder viure de manera autònoma i independent en un futur.

Volen donar resposta a aquestes necessitats que presenten les dones, des de l’acompanyament a l’autonomia, mitjançant un suport social, jurídic, psicològic i sanitari especialitzat des de la nostra entitat, mentre estiguin vinculades als recursos d’habitatge.

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Resultado de imagen de departament de treball afers socials i famílies

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona:

Tags:

Comments are closed

Translate »