Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

La Fundació Àmbit Prevenció compta amb un servei per atendre a persones amb VIH-Sida, anomenat Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA), en funcionament des de l’any 2015, amb el suport d’ECAS i de la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal de la Generalitat de Catalunya.

Des del projecte SAVA s’atenen a diversos usuaris, alguns dels quals ja rebien suport socioeducatiu per part de la fundació, i d’altres que són derivats per entitats externes. Si formes part d’una entitat social amb persones usuàries susceptibles de ser beneficiàries del programa, et facilitem informació que podria interessar-te.

Servei d’acompanyament a la vida autònoma

El servei acompanya i dona suport als processos d’autonomia de persones amb VIH/Sida. Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que, mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona, permeti:

 • Reforçar tot el procés de recerca d’habitatge en les diferents modalitats: retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, habitació en pis compartit…
 • Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència…).
 • Donar suport psicoafectiu.
 • Afavorir la inserció social i laboral, mitjançant la proposta d’activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença…).
 • Acompanyament en gestions de salut i el seguiment mèdic.
 • Acompanyar en gestions d’estrangeria i procés de documentació, en aquells casos en què la persona ho requereix.

A qui va dirigit?

El programa està destinat a persones amb diagnòstic de VIH/Sida, en risc d’exclusió social (per manca d’habitatge, per manca de recursos socioeconòmics, per no tenir suport familiar, per manca de permís de treball…), que ja han assolit un nivell mitjà d’autonomia, però necessiten d’un cert suport per poder viure de manera autònoma.

Està adreçat a persones:

 • D’entre 18 i 65 anys.
 • Amb diagnòstic de VIH/Sida.
 • Amb un grau d’autonomia física i psíquica suficient per a desenvolupar les diferents activitats de la vida diària.
 • En cas de processos de malaltia mental, que estigui en situació compensada i amb seguiment en un centre especialitzat de referència.
 • En cas de consums de tòxics, que tinguin un seguiment per part d’algun CAS i estar estable i en tractament.
 • Respecte a l’habitatge, presentar una de les següents situacions:
  • En risc de perdre l’habitatge.
  • Tenir habitatge propi, però no poder gestionar-lo sense suport.
  • Impossibilitat de trobar habitatge per si sol/a.
 • Amb necessitat d’acompanyament socioeducatiu, per assolir/mantenir l’autonomia, orientat, segons diagnòstic de derivació, a treballar alguns dels següents aspectes: ocupació/treball, inserció comunitària, formació, millora d’àmbits saludables, suport de gestió econòmica i de les tasques de la llar i/o altres.

Procediment de derivació

La derivació es realitza a través d’un professional del recurs on està sent atès (CSS, hospitals, albergs, Càritas, Creu Roja, entitats socials…), a través del “Full de sol·licitud d’admissió al SAVA”, que caldria enviar per correu electrònic a la següent adreça: sava@fambitprevencio.org

Amb la derivació rebuda (si no hi ha cap incompatibilitat segons criteris d’accés), es concreta i realitza una entrevista entre la persona sol·licitant i la persona responsable del recurs, i es concreta l’acceptació, per part de les dues parts, de l’inici de la prestació del servei.

Estem a la teva disposició per ampliar informació o resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir-te. Persona de contacte: Laura Viñas
Telèfon de contacte: 93 289 25 83
Correu electrònic: sava@fambitprevencio.org

Tags:

Comments are closed

Translate »