Seguiment i suport inserció persones drogodependents i en exclusió social

Seguiment i suport inserció persones drogodependents i en exclusió social

2018

📌 Aquest projecte està integrat dins l’Àrea d’inserció laboral de la nostra entitat i constitueix la fase d’atenció psicosocial i d’acompanyament i suport a les persones drogodependents i d’exclusió per asssolir els seus objectius d’inserció social i laboral.

Treballar per aconseguir la inserció social i laboral de les persones drogodependents i/o amb alt grau de vulnerabilitat i risc social ha estat un objectiu constant en les nostres intervencions, conscients de la seva importància per la recuperació de les persones, per aconseguir l’autonomia personal i poder assolir una vida digna i amb qualitat.

Es tracta d’acompanyar, fer seguiment i donar suport a aquestes persones per tal de què puguin incorporar un rol actiu, responsable i autònom en la seva integració social i laboral,i puguin beneficiar-se i accedir als dispositius d’inserció social, formatius i laborals existents, evitant l’estancament i cronificació d’aquesta població en un circuit assistencial específic per aquestes persones.

Tags:

Comments are closed

Translate »