Habitatge +

  • Proporcionem habitatge compartit a persones amb problemes de salut i situacions precàries, econòmica i socialment, que els dificulten l’accés a un habitatge digne.
  • El projecte disposa d’un total de 7 places per a persones amb VIH/SIDA vulnerables socialment, amb un estat de salut i un procés clínic-immunològic sever en alguns casos. Té com a finalitat proporcionar l’ accés a allotjament i condicions adequades d’alimentació, higiene i presa de medicació per resoldre les seves necessitats de salut i altres necessitats bàsiques, així com, el seguiment sanitari, psicològic i social adequat, assegurant el correcte compliment dels tractaments, la millora del seu estat de salut i de la seva qualitat de vida, i la incorporació a les xarxes d’atenció a la ciutadania.

film Nocturnal Animals online streaming

Tags:

Comments are closed

Translate »