Blog

Manifiesto #NOMÉSMORTSALCARRER

Que en el año 2023 tengamos que pedir que se asuma de una vez que la gente[…]

Manifest #NOMÉSMORTSALCARRER

Que l’any 2023 hàgim de demanar que s’assumeixi d’una vegada que la gent fa servir drogues sembla[…]

Acompanyant en la inserció laboral a persones en situació de vulnerabilitat social a Mataró

subvenció atorgada per la Fundació Iluro-Caixa Bank permet ampliar l'oferiment d'activitats a les persones que atenem[…]

Fomentem la inclusió a través de l’esport a CRD Robadors

L’esport, fer exercici… en definitiva: moure’s, és un element bàsic pel nostre desenvolupament integral i sobretot per[…]

Competències transversals, sostenibilitat ambiental i comunitat a través de l’Hortet

L’Hortet és un projecte del programa d’inserció de la Fundació Àmbit Prevenció amb els suport de l’Ajuntament[…]

Àmbit Mataró estrena nou local

La Fundació Àmbit Prevenció obre un nou local que acollirà l’atenció a persones dels programes d’inserció laboral[…]

Latest Comments

No hay comentarios que mostrar.
Translate »