Avís legalAVÍS LEGAL

1. Identificació i contacte del propietari de la web.

fambitprevencio.org (d’ara en endavant la web) és propietat de Fundació Àmbit Prevenció (d’ara en endavant el Titular) amb domicili al C/ Sant Germà, 5, 1r. 08004 Barcelona, España, amb CIF/NIF G65009235 telèfon 933.177.059 i correu electrònic info@fambitprevencio.org.

Altres dades del propietari:

Dades d’inscripció al Registre Mercantil:

2. Àmbit d’aplicació

La navegació pel lloc web de la persona Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta del què es manifesta en aquest Avís Legal.

3. Edat.

El registre a la nostra web està dirigit a persones majors de divuit (18) anys. Si es detectés el registre d’un/una menor de 18 anys, aquest compte seria automàticament eliminat.

4. Propietat intel·lectual o industrial.

Els continguts de la Web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Aquests continguts no podran ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit del Titular. Les persones poden accedir als continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

5. Normes comunes d’ús de la web.

Les persones que usin la web es comprometen a fer un ús de la Web d’acord a les següents normes:

  • No publicaran comunicacions comercials a través del lloc web.

  • No recopilaran contingut o informació d’altres usuaris.

  • No carregaran virus ni codi malintencionat de cap tipus.

  • No sol·licitaran informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte pertanyent a una tercera persona.

  • No molestaran, intimidaran ni assetjaran a cap persona.

  • No realitzaran actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris en el lloc web, d’acord a aquestes condicions i a l’ordenament jurídic espanyol.

  • No faran res que pugui posar en perill la seguretat del seu compte, especialment respecte la seva contrasenya. De fet, comunicarà qualsevol incidència relacionada amb la seva contrasenya, compte, vulneració de la confidencialitat de les teves dades, perill o amenaça detectada a la seguretat de les seves dades.

La persona Titular podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servei si, segons el seu propi criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes comunitàries en particular o aquestes condicions en particular, pot contactar-nos via email.

6. Enllaços i limitació de responsabilitat.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la persona Titular i la propietat del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de la persona Titular dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a la persona Titular. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

La persona Titular no es responsabilitza de l’ús que cada persona que usi la web li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos. El contingut de la Web és de caràcter general i merament informatiu.

La persona Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als quals els usuaris/es de la Botiga pugui accedir mitjançant qualsevol tipus d’enllaç.

La persona Titular declina qualsevol responsabilitat, fins a on permeti l’ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat, a l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

Si algun persona o tercer considera que a la Web s’està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus ha de remetre una comunicació a la persona Titular a l’adreça d’email que apareix a les nostres dades identificatives. Haurà d’identificar-se degudament especificant els fets que denuncia.

7. Privadesa.

Si a la Web es recaptessin dades personals, la persona Titular serà responsable d’elles i les tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat.
Podrà trobar més informació sobre la nostra política de privadesa i cookies a la pàgina específica d’informació sobre aquesta qüestió.

8. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides i fòrum competent.

L’ús de la Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la Web, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular, tret que la normativa en vigor o el codi de conducta estableixi fòrum diferent.

Translate »