2017

Acceptabilitat i viabilitat d’un estudi d’intervenció basada en estratègies d’apoderament i enfoc de gènere per tal de disminuir els danys associats al consum de drogues, fruit de la col·laboració entre la Fundació Àmbit Prevenció i el CEEISCAT. L’estudi ha permès copsar la realitat de les dones que s’injecten drogues a partir dels seus testimonis i experiències, per tal de poder definir estratègies properes, cost-efectives i que s’adeqüin a les seves necessitats, interessos i expectatives.

Tags:

Comments are closed

Translate »