D’igual a igual

Formació de joves com a agents de salut, per intervenir entre iguals,  en centres educatius, espais d’oci nocturn i altres festes i espai universitari Tecnocampus.

👉 Centres de secundaria:

Alternativa al dRogues? Què!

Prevenció del consum d’alcohol i altres drogues adreçat a estudiants de 1r a 4r D’ESO, amb contracte amb l’Ajuntament de Mataró. Es forma a estudiants de cicles formatius i o universitaris com agents de salut  per a realitzar el programa als centres de secundaria de Mataró.

👉 Tecnocampus

Formació d’Agents de salut universitaris i universitàries per tal de realitzar accions de prevenció dels riscos associats al  consum d’alcohol i altres drogues, sexualitat i drets sexuals en l’entorn universitari.

👉 Oci nocturn

Intervenció que es realitza a Mataró en espais d’oci nocturn on es concentra la població adolescent i jove fins a 25 anys.

Es forma a estudiants de cicles formatius i o universitaris com agents de salut  perquè s’apropin als joves i les joves  i els facilitin informació, a traves de dinàmiques i/o, preguntes relacionades amb els riscos del consum d’alcohol i altres drogues i les interaccions entre les diferents substàncies que consumeixen els joves, en aquests espais d’oci i  sensibilitzin  entorn les relacions afectives i sexuals per desnaturalitzar els comportaments d’assetjament i violència detectats en aquests entorns.

 👉 Punt d’informació i atenció sobre violències Masclistes,

Ates per professionals en espais d’oci nocturn a Mataró. Adreçat a joves amb l’objectiu de visibilitzar les VM, sensibilitzar , informar i atendre en els casos que es requereixi.

📷2018


📌 Alternativa al dRogues? Què! i Oci nocturn son programes que es realitzen amb contracte amb l’Ajuntament de Mataró.