PASSEJANT-NOS

Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la protecció dels animals del CAAC a través de la participació de voluntaris drogodependents, a la vegada que fomentar hàbits laborals com la responsabilitat, l’autocontrol i l’assumpció de normes entre els participants, usuaris/es del Centre de Reducció de Danys del Local Robadors i el Servei d’Inserció de l’entitat.

El voluntariat consisteix en passejar els gossos i socialitzar els gats del CAAC durant tot l’any,  aquesta activitat es realitza un cop a la setmana i els usuaris/es van acompanyats per un educador/a  que a la vegada és  educador/a del Centre de Reducció de Danys Robador, això facilita que conegui bé a les persones que van al CAAC i que pot aprofitar l’activitat com a element motivador a la vegada que pot fer seguiment dels objectius educatius amb ells més enllà de la pròpia activitat.

L’ACTIVITAT

El perfil de voluntaris/es que van al CAAC poden ser persones que estan en procés d’inserció sociolaboral, per tal de consolidar la motivació al seu procés a través d’una activitat que els permet desenvolupar hàbits i responsabilitats o també persones consumidores de drogues que estan al carrer i que els motiva l’activitat amb animals, en els dos casos, el contacte amb els animals i l’activitat en sí els aporta importants beneficis psicològics i sovint és el primer esglaó per iniciar canvis important de millora de la seva situació.

S’intenta que les persones voluntàries a l’activitat rebin un mínim de formació en la cura i necessitats dels animals.

Projecte subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2019.