Integració drogodependents

📌2018: Com a entitat especialitzada en el treball amb persones consumidores de drogues, prioritzem la inclusió d’aquestes persones en el nostre programa d’inserció. El treball és un dels eixos principals per la integració social, no només per la qüestió econòmica sinó també pel que suposa de participació social. La seva carència juntament amb una xarxa social feble i una mancança d’allotjament constitueixen els principals factors de risc d’exclusió.

El treball constitueix un element important de motivació pel canvi, suposa un reforç positiu, que els posa en valor i els cotitza socialment i que els pot motivar cap a canvis que els ajudin a millorar la seva qualitat de vida i la seva estabilitat personal.

La metodologia d’intervenció està fonamentada en el model de competències que es poden adquirir a través d’aprenentatges formals i no formals, de l’experiència laboral i de les experiències vitals. Ajudem a les persones a identificar les seves competències, els acompanyem amb una metodologia de coach per aconseguir els seus objectius i paral•lelament els hi oferim diferents tipologies de tallers, tant competencials personals com motivacionals.