Inserció sòcio-laboral

Treballar per aconseguir la inserció social i laboral de les persones drogodependents i persones amb exclusió social és un objectiu constant en les nostres intervencions, conscients de la seva importància per la recuperació de les persones, per aconseguir l’autonomia personal i poder assolir una vida digna i amb autonomia. Poder oferir activitats i tallers és imprescindible per mantenir l’interès i l’activació de les persones que atenem en resoldre la seva situació i aconseguir els objectius d’inserció i estabilització en tots els sentits.

  • L’hort comunitari com activitat de motivació per a la inserció sociolaboral

Les Germanes Carmelites descalces ens cedeixen l’hort del Monestir per  realitzar activitats que ajuden a la  inserció sociolaboral, que juntament amb la cooperativa Tarpuna podem dur a terme.

L’hort ens permet poder  oferir més alternatives d’ocupació i inserció a les persones usuàries de drogues, està pensat com un projecte obert, en el que es poden incorporar les persones que estan en procés d’inserció al llarg de tot l’any, una part dels productes que s’obtindran de l’hort, es distribuiran entre els participants i una altra part anirà a parar a la sostenibilitat del mateix.

  • Els tallers d’informàtica bàsica i ensenyar a navegar per les plataformes laborals, és bàsic per a la  recerca de feina

Aquestes  accions formatives grupals faciliten l’aprenentatge i el desenvolupament de competències com el treball en equip, la comunicació, la relació interpersonal, la iniciativa, el lideratge, l’organització de la feina, la gestió de les emocions i l’estrès, etc. transferibles a l’entorn laboral i a altres àmbits.

Gràcies al finançament de la Fundació Iluro, Bankia i l’Ajuntament de Mataró podem realitzar aquestes activitats!

Resultado de imagem para bankia accion