DONES 2014 

Aquest calendari és un material realitzat per la Fundació Àmbit Prevenció, en el marc dels tallers d’apoderament i lluita contra les violències vers les dones en el servei d’Àmbit Dona. Volemre reivindicar novament els 12 drets sexuals i reproductius establerts en el marc de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (El Caire 1994) i en la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Bejing 1995).