Podeu Escoltar el programa, sortim a partir del minut 33:15, Arantxa Vilar i Fina Campàs parlen de mediació i gestió dels conflictes, interculturalitat i arterapia com vies de diàleg i creació. Una mostra del treball que realitzem en el servei Àmbit Dona.