ÀMBIT DONA

  • Es un centre d’atenció integral a la salut, física, psicològica i social, situat al Raval de Barcelona per a persones que exerceixen la prostitució, dones i transsexuals femenines. Oferim atenció social, assessorament en salut sexual i reproductiu i prevenció i atenció a les violències masclistes. Aquesta atenció la basem en l’apoderament i l’autonomia de les persones.
  • Som un centre on realitzem proves de detecció ràpides de VIH i sífilis a les treballadores sexuals que ho demandin i també a les seves parelles sexuals També fem el test d’embaràs i derivem a serveis públics de la xarxa d’atenció a la salut per tal de poder atendre situacions que requereixin atenció mèdica especialitzada. A més de treballar per minimitzar les infeccions de VIH i altres malalties de transmissió sexual, constituïm un servei d’ acollida, informació, educació i derivació sanitària i legal, alhora que generem un espai de trobada que enforteix l’ajuda mútua i la defensa dels drets.
  • A traves de diferents tipologies de tallers d’apoderament i metodologies entre iguals aconseguim multiplicar l’impacta i arribar a altres persones que estan fora del circuits d’atenció.
    Fem una atenció especial a dones migrants, amb fills i filles al seu càrrec i que es troben en situacions de vulnerabilitat extrema.

Lloc: Carrer Sant Rafael 16 baixos. Barcelona

Tel: 933 177 059