Webcliente.

La webcliente.com és una eina d’acostament a clients de la prostitució, per proporcionar informació i assessorament a la prevenció de la sida i altres ITS. Ens permet obtenir dades reals sobre les seves pràctiques, incloses les de risc i així poder tenir un rol actiu en la promoció de pràctiques sexuals més segures. Permet incrementar l’acostament amb aquests col•lectius heterogenis i invisibilitzats, com els clients de la prostitució, actualitzar els missatges, adaptar-los a noves necessitats, promoure l’ús del preservatiu adequats a les pràctiques sexuals reals i promocionar les proves diagnòstiques oportunes (VIH i altres ITS). .

La web a més disposa d’un servei interactiu anònim i confidencial, en el que les persones ens poden consultar els seus dubtes, sanitaris, legals o d’altres. La informació que obtenim ens permet també actualitzar els missatges, adaptar-los a noves necessitats, promoure l’ús del preservatiu adequats a les pràctiques sexuals reals i promocionar les proves diagnòstiques oportunes (VIH i altres ITS).