La idea d’aquest projecte és apropar a les persones que consumeixen drogues a un entorn no urbà, natural i d’implicar-les en activitats de voluntariat a través de les quals aprenen a atendre i tenir cura dels animals de companyia, a la vegada que els beneficia a nivell personal donat que és una activitat física en un entorn natural, sa, molt diferent del seu entorn habitual.

La finalitat del projecte és:
– Fomentar la participació i el voluntariat en el món animal com a eina d’integració del col•lectiu drogodependent.
– Sensibilitzar aquest col•lectiu en valors d’atenció i cura dels animals.
– Aconseguir l’adquisició d’hàbits bàsics transversals per integrar-se en el món laboral: puntualitat, assistència, responsabilitat, respecte de normativa…
– Aportar alternatives al seu temps d’oci.
A través del passeig dels gossos del CAAC

gos

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

 Watch Full Movie Online Streaming Online and Download