La idea d’aquest projecte és apropar a les persones que consumeixen drogues a un entorn no urbà, natural i d’implicar-les en activitats de voluntariat a través de les quals aprenen a atendre i tenir cura dels animals de companyia, a la vegada que els beneficia a nivell personal donat que és una activitat física en un entorn natural, sa, molt diferent del seu entorn habitual.

La finalitat del projecte és:
– Fomentar la participació i el voluntariat en el món animal com a eina d’integració del col•lectiu drogodependent.
– Sensibilitzar aquest col•lectiu en valors d’atenció i cura dels animals.
– Aconseguir l’adquisició d’hàbits bàsics transversals per integrar-se en el món laboral: puntualitat, assistència, responsabilitat, respecte de normativa…
– Aportar alternatives al seu temps d’oci.
A través del passeig dels gossos del CAAC.

 

Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona 2016.