El projecte Passejant-nos pretén contribuir a la millora de la protecció dels animals del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAAC) a través de la participació de voluntaris drogodependents, a la vegada que fomentar hàbits laborals com la responsabilitat, l’autocontrol i l’assumpció de normes entre els participants, usuaris/es del Centre de Reducció de Danys del Local Robadors i el Servei d’Inserció de la Fundació Àmbit Prevenció.

El voluntariat consisteix en passejar els gossos i socialitzar els gats del CAAC durant tot l’any,  es realitza un cop a la setmana i els usuaris/es van acompanyats per un educador/a del Centre de Reducció de Danys Robador.

La idea d’aquest projecte és apropar a les persones que consumeixen drogues a un entorn no urbà, natural i d’implicar-les en activitats de voluntariat a través de les quals aprenen a atendre i tenir cura dels animals de companyia, a la vegada que els beneficia a nivell personal donat que és una activitat física en un entorn natural, sa, molt diferent del seu entorn habitual.

El perfil de voluntaris/es que van al CAAC, poden ser persones que estan en procés d’inserció sociolaboral per tal de consolidar la motivació al seu procés a través d’una activitat que els permet desenvolupar hàbits i responsabilitats o també persones consumidores de drogues que estan al carrer i que els motiva l’activitat amb animals, en els dos casos, el contacte amb els animals i l’activitat en sí els aporta importants beneficis psicològics i sovint és el primer esglaó per iniciar canvis important de millora de la seva situació.

En relació a les qüestions mediambientals, la nostra entitat està adherida al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i també fem xerrades de sensibilització-formació sobre aquests temes als treballadors i treballadores de l’entitat i als destinataris dels nostres serveis.

Esteu convidats/des a participar amb els gats, els dijous de 10.30-13.30 i gossos, els divendres de 10.30-13.30.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 2018