REDUIR ELS RISCOS DEL CONSUM D’ALCOHOL I ALTRES DROGUES EN L’OCI NOCTURN

Hem començat l’estudi prospectiu a Mataró, sobre el consum d’alcohol i drogues en els espais d’oci nocturn. 7 Agents de Salut realitzen qüestionaris als seus iguals, hem fet la primera sortida pilot el dia 26, la propera sortida serà el 22 de gener, preveiem fer una sortida al mes durant el 1r trimestre. Paral.lelament realitzarem entrevistes a diferents professionals de la ciutat.
Volem conèixer la realitat per tal de dissenyar una intervenció amb l’objectiu de disminuir les potencials pràctiques de risc dels joves i les joves que prenen alcohol i /o altres drogues.