El Programa  consisisteix en formar persones VIH+ usuàries dels programes de l’entitat que han fet un recorregut que els possibilita fer-se càrrec d’altres, per tal que puguin funcionar com a “mentors i mentores en VIH” per a altres, persones VIH+, el que ha comportat:

  • Treballar l’impacte emocional del diagnòstic del VIH i de la malaltia.
  • Donar-les estratègies d’enfrontament respecte al VIH.
  • Formar-les per tal que puguin realitzar un acompanyament a persones seropositives amb dificultats per utilitzar els serveis i recursos existents.
  • Donar-les a conèixer les xarxes, recursos i circuits d’atenció sanitària i social per a persones VIH+ per tal que puguin acompanyar a les persones usuàries dels programes assistencials.
  • Promoure i possibilitar la seva participació en activitats esportives, culturals i ciutadanes.
  • Promoure i possibilitar que portin a terme una vida activa i saludable.

El projecte vol aconseguir una major autonomia d’una part dels usuaris/es seropositius dels programes de l’entitat en la utilització dels recursos sanitaris i socials per a persones VIH+.

Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona 2016.