L’Hortet – Els treball i la terra donen els seus fruits

L’Hortet és un programa que té com a objectiu treballar els valors mediambientals dins el servei d’inserció que la nostra entitat realitza adreçat a persones en exclusió social, i com a activitat motivacional dins d’aquest procés per millorar les seves competències transversals de cara a la inserció laboral.

Aquest programa és una eina per treballar habilitats, comunicació i accions de canvi personals, familiars, amb l’entorn, etc…i poder iniciar un procés cap a la incorporació al món laboral.

DETALLS DE L’ACTIVITAT

Proporcionem als participants una formació bàsica teòrico-pràctica sobre hortoagricultura directament als horts urbans del barri de Font de la Guatlla on la nostra entitat hi col·labora, per tal de treballar els valors de sostenibilitat, ecologia i proximitat dels productes d’horta.

Finalment, també ha estat una activitat comunitària, ja que és un espai compartit per veïns i veïnes del barri i en el que es va generar un procés de participació a través de la creació de l’Associació d’Horts Font de la Guatlla (AHFG) de la que la nostra entitat en forma part  i a la que els usuaris i usuàries també hi poden participar. Per tant, també  es potencien aspectes relacionats amb la participació en activitats socials  que els ajudarà a conèixer altres persones, grups i interessos més enllà del seu univers, creant  així nous  vincles socials i ampliant les seves mirades. 

Aquesta activitat es fruito dels objectius transversals de la nostra entitat que tenen com a objectiu incorporar accions de  sensibilització mediambiental tant de cara als nostres usuaris i usuàries i als equips de professionals de l’entitat com en alguns projectes comunitaris. En aquest sentit, participar en un hort social  basat en l’agricultura ecològica i arrelat a un barri és una oportunitat per treballar tots aquests valors de sostenibilitat ambiental, per treballar les tres RRR i ajudar a protegir , conservar i donar un ús comunitari a un espai buit de la ciutat. Per altra banda també ajuda a treballar altres aspectes relacionats amb la inserció com són l’esforç, la constància, la cooperació, la responsabilitat, el fet de compartir i també ajudar a millorar la imatge social que sovint es té d’aquest col·lectiu.

Projecte subvecionat per l’Ajuntament de Barcelona 2019.